De antwoorden
op al jouw vragen

F.A.Q.

Algemeen

Naast de huurprijs betaal je in HAAVE ook servicekosten voor het onderhoud en schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten en de parkeerplaats.

Het Parkgebouw bevat 47 huurappartementen (begane grond t/m 5e verdieping). Het Singelgebouw bevat 14 huurappartementen (begane grond t/m 4e verdieping) en 90 koopappartementen (begane grond t/m de 6e verdieping). In de gemeenschappelijke parkeergarage hebben huurders van het Parkgebouw één parkeerplaats.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor alle gemeenschappelijke zaken in het gebouw, zoals de entree, de corridors, garage en de fietsenstalling. Ook worden diensten voor gemeenschappelijke zaken, zoals schoonmaak, huismeesterdiensten, glasbewassing en een eventuele pakketbezorgkast na overleg gezamenlijk ingekocht. De woonconsultent van a.s.r. behartigt de belangen van de huurders in de VvE. Deze dienst wordt voor huurders verrekend via de servicekosten die ze betalen voor hun woning.

Een huurder heeft geen rol in de VvE. Alleen eigenaren van de woningen vergaderen periodiek over de gemeenschappelijke zaken van het gebouw aangaan. a.s.r. neemt als eigenaar van de huurwoningen deel in deze overleggen. Alle, voor huurders relevante, besluiten van de VvE worden via de woonconsultent bekend gemaakt aan de huurders.

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) zegt iets over het verbruik van energie van een gebouw. Hoe energiezuiniger een gebouw, hoe lager de EPC-waarde. Voor alle woningen in HAAVE is de EPC niet hoger dan 0,1 en dat is uitzonderlijk laag.

Inmiddels zijn alle woningen van HAAVE verhuurd. Je kunt je niet meer inschrijven voor één van de woningen.

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar en na dat eerste jaar is de huurovereenkomst opzegbaar per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn. Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning met een moderne badkamer, complete keuken met kwalitatieve apparatuur en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Nee, je kunt geen huursubsidie aanvragen. De huurprijzen van de woningen vallen in het midden- of vrije sector huursegment.

Naast de huurprijs van de woning heb je als huurder nog overige vaste kosten, zoals servicekosten, gemeentelijke heffingen, water, warmte en elektra. Indien van toepassing zijn er kosten verbonden aan de huur van een parkeerplaats.

Wanneer één van de hoofdbewoners bij zijn/haar werkgever een tijdelijk contract heeft, is het noodzakelijk 3 maanden waarborgsom te betalen. Ook Zzp'ers dienen een borg van 3 maanden te betalen. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten. De waarborgsom krijg je terug wanneer je conform afspraak en zonder huurachterstand de woning oplevert bij einde van de huurperiode. Ook kan er tussentijds een verzoek worden ingedeeld voor het (gedeeltelijk) terugbetalen van de waarborgsom naar aanleiding van veranderingen in jouw persoonlijke situatie. Heb je een specifieke werksituatie waar je meer over wil weten? Neem dan contact op met de verhurend makelaar.

Indien je zelf persoonlijke documenten moet uploaden, verzoeken wij je alle documenten 'KOPIE plus d.d. [huidige datum] t.b.v. huurwoning [naam project]' te vermelden. Haal tevens jouw BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, uittreksel inkomensbelasting, etc.). We vragen je alleen documenten toe te sturen die op jouw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden met een maximale grootte van 32MB. Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, voeg deze dan samen tot één PDF. Het aanleveren van documenten via e-mail of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Huurvoorwaarden & inkomensvereisten

Om een woning te huren is het belangrijk dat je iedere maand de huur kunt betalen. Daarom zijn er huurvoorwaarden met inkomenscriteria opgesteld. Je leest hier meer over in het document 'huurvoorwaarden'. Dit document is aan de map documenten in je online dossier toegevoegd.

Je huurt voor minimaal één jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

De personen die als huurder in het huurcontract vermeld staan, mogen in de huurwoning wonen.

Wij verhuren niet aan studenten, tenzij je voldoet aan de huurvoorwaarden en inkomensvereisten. Er mogen niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan.

Als ondernemer kan je een woning huren als je minimaal 2 jaar een eigen onderneming hebt en aan de huurvoorwaarden en inkomenscriteria voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als je jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd. Als ondernemer moet je direct na het sluiten van de huurovereenkomst een waarborgsom van 3 maanden kale huur tezamen met de eerste maand huur betalen middels een IDEALverzoek.

Voor het berekenen van jouw bruto jaarinkomen ga je uit van je maandinkomen x 12, tel daarbij de eventuele vaste toeslagen zoals vakantiegeld of een vaste dertiende maand bij op.

Op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat het totaal van je jaarinkomen vermeld. Upload daarbij alle werkgeversverklaringen en loonstroken.

Indien je een tijdelijk dienstverband hebt (korter dan een jaar), kun je in beginsel geen woning huren bij a.s.r. real estate. We kunnen wel bekijken óf en onder welke voorwaarden verhuur eventueel wel wordt toegestaan. Neem hiervoor contact op met de verhuurder.

Wanneer je eigen vermogen hebt en dit van belang is om mee te tellen, dan rekenen wij 5% van het vermogen mee als inkomen boven op het overige jaarinkomen. Dit geldt voor de kandidaten die jonger zijn dan 55 jaar. Voor 55+'ers wordt 7% gehanteerd. Naast het eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

Het is niet toegestaan om een woning te huren met garantstelling van iemand die niet woonachtig is in de woning en waarmee je geen duurzaam huishouden voert.

In en om de woning

Op het (platte) dak van HAAVE komen zonnepanelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Elk appartement krijgt 4 tot 6 zonnepanelen, waardoor de energierekening lager dan gemiddeld zal zijn.

Het Singelgebouw en het Parkgebouw hebben ieder 1 lift. De doorgang van de deur is 90 x 210 cm. Van binnen is de lift 110 cm breed, 210 cm lang en 220 cm hoog. Beide liften kunnen een maximum gewicht van 1.000 kg vervoeren.

In de appartementen van HAAVE komt een warmteterugwinningsventilatie (WTW). Dit ventilatiesysteem zorg ervoor dat in de woning de lucht wordt gefilterd en er altijd een gezond binnenklimaat in de woning heerst. Verse lucht wordt van buiten naar binnen aangezogen. De oude lucht wordt via een ander circuit van binnen naar buiten getransporteerd. Ook gebruikt de WTW-installatie de warmte van de af te voeren lucht voor het opwarmen van de aan te voeren lucht. Dit zorgt voor een gunstig effect op het energieverbruik en wooncomfort.

De appartementen beschikken over een videofooninstallatie.

Rondom het project HAAVE worden diverse groenvoorzieningen aangebracht. Het Singelgebouw heeft een groene binnentuin die bereikbaar is voor de huurders van het Singelgebouw.

De bewoners van het Parkgebouw hebben een parkeerplaats onder het Singelgebouw. De ingang van deze parkeergarage is, via de hellingbaan, aan de noordzijde van het gebouw. Bij sleuteloverdracht ontvang je een handzender waarmee je via de elektrische toegangsdeuren kunt bedienen. De maximale doorrijhoogte van de garage is 220 cm.

Bewoners van het Parkgebouw kunnen hun fiets stallen in de gezamenlijke fietsenstalling in de kelder van het woongebouw. De stalling is via de hellingbaan en een afsluitbare deur aan de noordzijde van het gebouw bereikbaar. Ook kunnen de bewoners de fietsenstalling bereiken via de algemene ruimtes in het gebouw. De gezamenlijke fietsenstalling wordt voorzien van 24 afsluitbare laadpunten voor elektrische fietsen. Voor het gebruik van de elektrische laadpunten wordt een minimaal bedrag in rekening gebracht. Indien je gebruik wilt maken van het elektrisch opladen in de fietsenstalling dan kan je dit na oplevering kenbaar maken bij a.s.r. real estate via mijnwoning.realestate@asr.nl.

Alle ramen zijn óf van binnenuit óf via het balkon te bewassen. Er komt hierdoor geen glasbewassingsinstallatie op het dak.

De allernieuwste technieken worden toegepast in HAAVE. Er wordt niet meer gebruik gemaakt van het gasnet, maar er wordt warmte (en koeling) uit de bodem gehaald. De warmte wordt vanuit de bodem via een gesloten circuit naar de woning gebracht. Hiervoor wordt een uitgekiend klimaatsysteem gebruikt, waarbij een centrale bron (WKO) zorgt voor de aanvoer van water voor de individuele warmtepomp. Elke woning in HAAVE beschikt over een eigen warmtepomp. Deze warmtepomp haalt dan de warmte uit het water met een warmtewisselaar in de pomp en brengt dit warme water in de vloerverwarming. Dit is niet alleen de meest comfortabele vorm van verwarming, de huurder krijgt er ook nog eens ‘koeling’ bij. In de zomer werkt het principe namelijk net andersom. Dan wordt de warmte teruggevoerd naar de bodem. Via de vloer wordt de woning dan ook op warme dagen aangenaam houden. De temperatuur kan je regelen door middel van een thermostaat. De slaapkamer(s) zijn regelbaar middels een eigen ruimtethermostaat. In de badkamer is t.b.v. extra comfort een elektrische radiator geplaatst.

De huurders sluiten een leveringsovereenkomst af met Klimaat@Home, de leverancier van warmte en koude.

In de kelder zijn plekken beschikbaar voor scooters en scootmobielen.

Inschrijven

Inmiddels zijn alle woningen van HAAVE verhuurd. Je kunt je niet meer inschrijven voor één van de woningen.

Om je inschrijving voor een huurwoning te controleren, maken wij gebruik van de App MyQii. Dit is een online omgeving waar je veilig jouw persoonsgegevens verzamelt. Denk aan gegevens van de Belastingdienst, Mijn Overheid en het UWV. Wij bekijken je gegevens om te zien of je aan de huurvoorwaarden voldoet voor het huren van een appartement. Lees meer hierover in het document 'Huurvoorwaarden' bij de downloads op de website.

MyQii is kosteloos voor jou als woningzoekende. Download de App MyQii gratis via Google Play Store of Apple Store.

Ben je zelfstandig ondernemer en heb je de afgelopen twee jaar Belastingaangifte gedaan? Dan kan je MyQii ook gebruiken voor het inschrijven voor een woning. Bestaat je onderneming korter dan 2 jaar bestaat, maar het voldoet je inkomen wel? Neem dan contact op met de verhuurder.

Ja dat kan. Als jouw via MyQii opgehaalde inkomensgegevens niet juist zijn, trek je het digitale inschrijfformulier terug en begin je opnieuw met het inschrijfformulier. Vul hierbij handmatig de gegevens in en upload zelf de gevraagde documenten met de juiste inkomensgegevens. Lees meer hierover in het document 'Huurvoorwaarden' bij de downloads op de website.

Klik hier voor de meest gestelde vragen en mogelijke oplossingen. Of neem contact op via het contactformulier zodat een medewerker van MyQii je kan helpen.

MyQii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wil je meer weten over deze maatregelen? Lees hier meer over in de privacyverklaring van MyQii.

Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacy risico's met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Zorg er dus voor dat je jouw BSN onleesbaar maakt. Zo voorkom je onnodige verspreiding van je BSN.

Je hoeft geen inschrijfkosten of bemiddelingskosten te betalen. Na het ondertekenen van de huurovereenkomst moet je de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom overmaken via een iDeal betaalverzoek. Een waarborgsom wordt alleen gevraagd als je zelfstandig ondernemer bent, voor bepaalde tijd in loondienst bent of in het geval van afwijkende situaties.

Wij streven er naar het verhuurproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door het digitaal verwerken van jouw gegevens kunnen wij je sneller en efficiënter van dienst zijn. Zelf kan je alles vanuit huis organiseren. Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij jou, zowel digitaal als persoonlijk.

In overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen verwerken we verwerken je persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Oplevering & afwerking

Op deze website van Huren in HAAVE vermelden wij de geplande oplevering van de woningen. Op dit moment verwacht de aannemer dat deze datum wordt gehaald. Echter, de opleverdatum kan door onvoorziene omstandigheden verzet worden. Bijvoorbeeld door het later aangeleverd krijgen van de bouwmaterialen of aanleg van warmtevoorzieningen of elektriciteit door derden. Een eerdere oplevering is natuurlijk ook mogelijk. Wij houden dit goed voor jou in de gaten. Wanneer je bij ons een woning wilt huren, informeren wij je over eventuele wijzigingen in de planning en uiteraard over de sleuteloverdracht. Houd hier dus alsjeblieft rekening mee bij de opzegging van je huidige huur of de verkoop van jouw huidige woning.

De badkamer heeft een luxe afwerking met een wastafel, douche met glazen douchewand en een elektrische designradiator. In sommige appartementen heeft de douche ook een draaideur. Op de verhuurtekeningen staat aangegeven welke appartementen dat zijn. Op deze tekeningen staan ook de exacte afmetingen van de badkamer.

De wanden worden met wit sauswerk opgeleverd (exclusief binnenkant meterkast). Het plafond krijgt wit spuitwerk. De wand in een separaat toilet krijgt boven de tegels (vanaf circa 1,5 meter hoog) ook spuitwerk. De badkamer is tot aan het plafond betegeld.

Iedere woning heeft een separate berging in de kelder, voor de exacte afmetingen kun je de verhuurtekeningen raadplegen.

Alle woningen hebben wij al voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en een badkamer met modern sanitair. Het is niet mogelijk hier persoonlijke keuzes te maken.

De woningen hebben een luxe afgewerkte keuken met een combimagnetron, inductiekookplaat, koel-vriescombinatie, afzuigkap en vaatwasser van ATAG.

Het is niet toegestaan de indeling van de woning te wijzigen.

In elke woning zijn er standaard rookmelders aanwezig.

Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten. Dus je mag de wanden een eigen (lichte) kleur geven. Houd er wel rekening dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk en vloeren.

Verhuurprocedure

We maken gebruik van een toewijzingsmodule die toeziet op het naleven van de juiste toewijzingscriteria per woning. De toewijzingsmodule selecteert random kandidaten die voldoen aan de inkomenscriteria. Indien meerdere huurders gelijke voorkeur voor een woning hebben gegeven én voldoen aan de inkomenstoets, wordt er door de toewijzingsmodule random geloot welke kandidaat (als eerste) de woning krijgt toegewezen. Dit is dus een willekeurige loting verricht door de toewijzingsmodule.

Inmiddels zijn alle woningen van HAAVE verhuurd. Je kunt je niet meer inschrijven voor één van de woningen.

Nee, je kunt geen optie nemen. Je krijgt van ons een optie op een woning aangeboden. Dit gebeurt via e-mail nadat je jouw inschrijving hebt voltooid inclusief de aanlevering van alle benodigde documenten. Wij gaan vervolgens jouw gegevens beoordelen. Zijn deze akkoord, dan hopen we je een huurovereenkomst voor een woning van één van jouw voorkeuren te kunnen aanbieden.

Inmiddels zijn alle woningen van HAAVE verhuurd. Je kunt je niet meer inschrijven voor één van de woningen.

Indien je een woning hebt toegewezen gekregen, maar nog geen huurovereenkomst hebt getekend dan kun je de toegewezen woning alsnog afwijzen. Heb je echter de huurovereenkomst getekend dan kun je niet meer kosteloos de woning annuleren en verzoeken wij contact op te nemen met de verhuurmakelaar.

Er zijn geen vragen gevonden.